Żniwiarz
   Żniwiarz
Prywatna Pani detektyw Julia Dobrowolska, zab jcza blond pi kno z blizn , przyje d a do miasteczka Bu kowice, by wytropi morderc dziewczyny, kt r znaleziono bez g owy w polu kukurydzy To pierwsze tak powa ne zadanie w jej karierze zawodowej Ale Julia jest uosobieniem spokoju i pewno ci siebie Nawet je li wszyscy wok uwa aj , e kobieta si do tej roboty nie nadaje ledztwo utrudniaj jej ambitny i bezwzgl dny dziennikarz, realizuj cy program telewizyjny o mordercy i ma omiasteczkowy policjant o zagadkowej przesz o ci Julia musi te zmierzy si z niech ci i zmow milczenia mieszka c w Wkr tce odkrywa, e pozornie sielankowe miasteczko kryje niejedn przera aj c tajemnic. Free Download [ Żniwiarz ] Author [ Gaja Grzegorzewska ] – heartforum.co.uk

Polska pisarka, autorka cyklu krymina w o prywatnej detektyw, Julii Dobrowolskiej niwiarz, Noc z czwartku na niedziel , Topielica Nagroda Wielkiego Kalibru w 2011 roku Absolwentka VIII Liceum Og lnokszta c cego w Krakowie i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiello skim Adeptka brazylijskiej sztuki walki capoeiry Mieszka w Krakowie.

Download 
   Żniwiarz
 author Gaja Grzegorzewska – heartforum.co.uk
 • Paperback
 • 214 pages
 • Żniwiarz
 • Gaja Grzegorzewska
 • Polish
 • 12 September 2018
 • 8392298020

10 thoughts on “ Żniwiarz

 1. Radek Gabinek says:

  Kiedy tylko sko czy em czyta Kamienn noc Gaji Grzegorzewskiej wiedzia em ju , e si gn do pocz tku historii Julii Dobrowolskiej i dlatego niwiarz to by a kwestia czasu Jak si okaza o kilka dni zaledwie min o i sympatyczna pani detektyw znalaz a si u mnie na rozk adzie jazdy Powie ta zaczyna seri z wielkim przytupem i od razu wida , e mamy do czynienia z autork o wielkim potencjale Sielska atmosfera pewnego miaste...

 2. Russia_with_love says:

  Rasowy krymina Bardzo w stylu Agathy Christie Wida na jakich krymina ach wychowa a si Gaja Grzegorzewska wietnie odmalowany klimat ma ej zamkni tej spo eczno ci Interesuj ca galeria postaci, niebanalna intryga i zaskakuj ce rozwi...

 3. Goska A says:

  Lepsza ni Bonda Ale i tak troch kit.

 4. Magda says:

  Zagadka kryminalna jest ciekawa i nie le napisana, a czytelnik dostaje do r ki prawie tyle informacji, ile ma bohaterka Z tego wzgl du warto przeczyta G wna bohaterka to niestety tak Mary Sue liczna, wysportowana, m dra i og lnie wszyst...

 5. Katja says:

  Zarwa am noc

 6. Robzrad says:

  Bardzo przyjemny, oldsk lowy krymina , prywatna detektyw, ma a spo eczno w kt rej dokonano zbrodni itd, itp W sam raz na wakacje.

 7. Jezier says:

  Postaci papierowe, rozwi zanie absurdalne, sam przebieg ledztwa r wnie.

 8. Monika Wierzbowska says:

  Szybka, lekka i przyjemna, w sam raz na 1 wiecz r Mo e nie jest to wybitne dzie o, ale j zyk jest przyjemny, czytaj c czytelnik si nie m czy, ksi ka p ynie szybko Fabu a mnie wci gn a do tego stopnia, e po prostu chcia am sko czy i dowiedzie si kto zabi Zako czenie nieprawdopodobne i zaskakuj ce, ale jako zbyt szybko si to potoczy o, szczeg w nie zdradzam Prowadzenie ledztwa zupe nie ok, sporo postaci, fajnie zarysowanych, fajnie przedstawionych Natomiast w tki Szybka, lekka i przyjemna, w sam raz na 1 wiecz r Mo e nie j...

 9. Lamia_s says:

  Nie jest to mo e literatura najwy szych lot w Dialogi s raczej banalne, a g wna bohaterka troch zbyt zdziecinnia a, ale dla mi o nik w krymina w w stylu Agathy Christie na pewno b dzie to godna polecenia literatura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *