Gelecek
   Gelecek
Kitapta Ge it veren iirler, imin atlar , De ki nc e ik, Kumdan d meler, S z kay plar ve Kendindeki kitap ba l klar alt nda toplanm 73 iirden olu uyor Kitab n kapak tasar m Emre k no lu na ait. New Read Books Gelecek by Murathan Mungan – heartforum.co.uk

21 Nisan 1955 tarihinde stanbul da d nyaya geldi Mardinli bir ailenin ocu udur Babas avukat smail Mungan, annesi Habibe Mungan d r lk, orta ve lise y llar Mardin de ge ti Mardin Lisesi nden mezun oldu Mardin eserlerinde s k a kulland mekanlardan birisi oldu Bu evrenin ta d farkl k lt rel yap y , insan olgusunu eserlerine ba ar l bir ekilde yans tt Yazar, 1972 de Ankara ya yerle ti Lisans ve y ksek lisans n Ankara niversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fak ltesi Tiyatro B l m nde tamamlad ktan sonra ba lad doktora al mas n yar m b rakt , Ankara Devlet Tiyatrolar nda alt y l, stanbul ehir Tiyatrolar nda y l dramaturg olarak al t Gazete ve dergilerdeki ilk yaz lar n 1975 te yay mlayan Mungan yaz hayat boyunca iir, yk , roman, deneme, tiyatro oyunu, sinema yaz s , senaryo, masal, ark s z gibi farkl t rlere ait eserler verdi.

â 
   Gelecek
 Ú ePUB By ☆ Murathan Mungan young adult contemporary – heartforum.co.uk
 • Paperback
 • 120 pages
 • Gelecek
 • Murathan Mungan
 • Turkish
 • 16 March 2018

10 thoughts on “ Gelecek

 1. belisa says:

  bunlar al t m z Mungan iirleri de il, bitmemi iirler belki de bitmeyece i anla ld i in burada toplanm lar, bu y zden b yle bir ad verilmi b yle bir kapak yap lm , b t nl e ula amadan, tamamlanmadan bitmi ler

 2. Ayça says:

  yukdusum gibi muhte em bir bolume sahip sadece onun icin bile okunur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *