Ölümsüz OzanÖlümsüz Ozan l ms z Ozan n m zi ini dinleyenler, Anka ku unun yolculu una tan kl k eder, Simurg un kanat seslerini duyar Zihinlerin bilinmeyen dehlizlerinde yank lan r Orfeus un ezgisi Yol boyunca topra a, suya, uzaya serpti i tohumlar n ark lar n izine d enler, i sel koridorlar n n k kap lar n aralar, sonsuzluklara kanat rparlar nk ark lar yaln zca m zikal yetkinli inin d a vurumu de il, onlara kulak verenlerin k inatlara yelken a t limanlard r.Bu kitap, safiyane hissedi lerle ve ya anan y rek b y leriyle anlamlar n ok tesine eri en ark lardaki anlat lar n kadim retilerde, din kitaplar nda, d nyan n ayr ayr k elerinde ortaya km mitolojilerde izlerini s rmektedir lhan rem in hayat yk s nden yola karak, 35 y ll k sanat hayat nda olu turup geli tirdi i felsefenin ipu lar n ara t rmaktad r. Read Ölümsüz Ozan author Hakan Taştan – heartforum.co.uk

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Ölümsüz Ozan book, this is one of the most wanted Hakan Taştan author readers around the world.

Download Ölümsüz Ozan  – heartforum.co.uk
 • 222 pages
 • Ölümsüz Ozan
 • Hakan Taştan
 • Turkish
 • 09 December 2018
 • 6054034536

6 thoughts on “Ölümsüz Ozan

 1. Kronik kronik says:

  84 do umlu iki gen arkada tan bitirme tezi gibi bir kitap.Bu yaln zca bir biyografi kitab ya da bir sanat n n eserlerinin tan t ld dok manter belgesel kitab de il kesinlikle Eserlerin, s ylevlerin, felsefenin dam t ld ve irdelendi i, bize sadece m zisyen kimli i ile de il her y n yle lhan rem i tan tan, sadece kronolojik bilgiler vermenin tesinde lhan rem i anlayan ve anlatan bir kitap.Y llard r her t rl sanatsal ve d nsel eserini takip etti im lhan rem i bu kitap sayesinde 84 do umlu iki gen arkada tan bitirme tezi gibi bir kitap.Bu yaln zca bir biyografi kitab ya da bir sanat n n eserlerinin tan t ld dok manter belgesel kitab de il kesinlikle Eserlerin, s ylevlerin, felsefenin dam t ld ve irdelendi i, bize sadece m zisyen...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *