Siyah Kuğunun Şarkısı
   Siyah Kuğunun Şarkısı
lhan rem in Siyah Ku unun ark s isimli kitab Nisan 2007 de yay nland Senfonik iir alt ba l yla, konu b t nl i eren 57 iirden olu an eser, sanat n n gizemli ser venine dair nemli ipu lar bar nd r yor Metafiziksel a l mlar n yan s ra, olduk a sert ve gotik geler ta yan dizeler, rem in soyutresimleri ve d zyaz lar gibi, m zi iyle ahenk i inde bir sonsuzluk atmosferi yarat yor Siyah Ku unun ark s , kapa ve i eri iyle, sanat n n son m zik al mas , Cennet lahileri 2006 alb m nden sonra y nelece i m zikal boyutlar hakk nda i aretler ta yor lhan rem, yine sonsuz zg rl yle destans bir anlat m kurguluyor.B t n yap tlar nda efsanevi yolculu unu ve ok boyutlu rem Alemini yans tan sanat n n, a ka dairs ylemlerinin yan nda, son y llarda olup bitenler hakk ndaki d nceleri ve z mleri sars c B l mleri olu turan iirlerin olduk a ilgin ba l klar dizelerle bulu tu unda, b t nl kl tema hissediliyor zleyicisi ile aras ndaki bu ulu aynalar, ekim g c ok y ksek, s rl bir a r ya d n yor Siyah Ku unun ark s , masumiyet a n n telerine ta an iirsel bir devrim niteli inde Siyah eldivenin ard ndan g r nenleri okumal s n z. New Read eBook Siyah Kuğunun Şarkısı by İlhan İrem – heartforum.co.uk

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Siyah Kuğunun Şarkısı book, this is one of the most wanted İlhan İrem author readers around the world.

Free Read 
   Siyah Kuğunun Şarkısı
 By İlhan İrem For Kindle ePUB or eBook – heartforum.co.uk
 • Paperback
 • 112 pages
 • Siyah Kuğunun Şarkısı
 • İlhan İrem
 • Turkish
 • 20 September 2018

10 thoughts on “ Siyah Kuğunun Şarkısı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *